illustration image

Idea

Jaka jest nasza misja?

 • wsparcie dla nauczyciela i szkoły
 • nauka przez zabawę
 • zainteresowanie technologią
 • wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań złożonych problemów
 • nastawienie na pracę w grupie
 • pobudzenie kreatywności i wyobraźni dziecka

illustration image

Dzięki zestawowi edukacyjnemu LEGO® WeDo oraz LEGO® Mindstorms uczymy przez doświadczenie. Edukując przez zabawę rozwijamy umiejętności z obszaru edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, zajęć komputerowych oraz praktyczno-technicznych. Proponowany przez nas program nauczania idealnie wpisuje się w koncepcję kształcenia zgodną z nową podstawą programową. Nasze warsztaty mogę być formą wsparcia dla nauczyciela podczas prowadzenia lekcji lub pełnić funkcję zajęć dodatkowych.

Jak realizujemy naszą misję podczas warsztatów?

 • rozwijamy kreatywne myślenie podczas pracy nad modelem robota
 • dbamy o rozwój słownictwa oraz zdolności komunikacyjnych podczas opisywania jak działa dany robot
 • uczymy jak połączyć przyczynę ze skutkiem
 • wskazujemy jak szukać nowych możliwości
 • szukamy rozwiązań metodą burzy mózgów
 • testujemy roboty zmieniając ich elementy, obserwujemy i mierzymy efekty
 • uczymy jak prowadzić systematyczną obserwację i pomiar
 • pokazujemy jak opowiadać o wynikach obserwacji
 • z modelu 2D budujemy z dzieckiem model 3D
 • uczymy logicznego myślenia i stworzenia odpowiedniego programu w celu wywołania danego zachowania robota
 • pomagamy dziecku prezentować swoje pomysły używając efektów dźwiękowych i wizulanych

eduPunkt Copyright 2010
Materiał graficzny wykorzystany za zgodą:
PPH Akces, NTT System, Park Edukacja