illustration image
illustration image
illustration image

Jesteśmy gotowi na RODO!

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

W „eduPunkt Centrum Nowej Edukacji Joanna Ciemińska” (zwane dalej „eduPunkt”) dostosowaliśmy się do Rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych. To, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane zależy od łączącej nas relacji prawnej.

Kto jest administratorem danych osobowych?
 • eduPunkt, ul. Syta 106/1, 02-987 Warszawa

 • Jak można skontaktować się z administratorem?
  • elektronicznie: biuro@edupunkt.com.pl
  • telefonicznie: + 48 512 820 142
  • listownie: eduPunkt, ul. Syta 106/1, 02-987 Warszawa

  W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • do zawarcia i wykonania Umowy z eduPunkt; podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy
  • do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych; podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu eduPunkt
  • do rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń; podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu eduPunkt

  Jakie dane są przetwarzane?
  • dane identyfikujące osobę: PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia
  • dane adresowe i teleadresowe

  Jak długo przechowujemy dane?
  • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe zebrane w celu działań marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu

  Komu i dlaczego przekazujemy dane?
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie eduPunkt, związane z uzasadnionym interesem eduPunkt
  • podmiotom, z którymi współpracujemy: firmie informatycznej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, partnerom prowadzącym działania w zakresie edukacji oraz szkoleń dzieci
  • podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności

  Jakie prawa ma Klient w zakresie ochrony danych osobowych?
  • prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych

  Informacja o obowiązku lub dobrowolności

   Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z eduPunkt jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z eduPunkt. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi nam dostarczanie Tobie w przyszłości informacji na temat naszej bieżącej oferty i promocji.

   Powyższe informacje podajemy, by wywiązać się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego.

   Nie wymagają one Państwa akceptacji lub podejmowania innych działań.

   Zapewniamy, że Państwa dane osobowe, które nam powierzacie przechowujemy w bezpieczny sposób i wykorzystujemy je wyłącznie w celach lepszego dopasowania oferty do Państwa potrzeb i oczekiwań.

  eduPunkt Copyright 2010
  Materiał graficzny wykorzystany za zgodą:
  PPH Akces, NTT System, Park Edukacja